Herøya

Herøya er en av de mest allsidige og største industriområder i Norge. Området byr på mange fordeler og gode utviklingsmuligheter for store industriselskaper, leverandørindustri og for gründerbedrifter.

Herøya industriområde består av Herøya Industripark, Siva Herøya næringspark, Grenland Havns havnearealer, Eramet og noen mindre arealer.

Herøya har en god miks av produksjonsindustri, leverandørindustri, logistikk og kontorarbeidsplasser. 2500 jobber i mer enn 130 virksomheter som spenner bredt fra store prosessindustriselskaper til leverandørindustri med virksomheter innen FoU, analyse, IT, engineering, logistikk og lager.

Herøya er miljøet for fremtidsrettet industri- og næringsutvikling. Det er tett samarbeid med FoU og teknologi miljøer i og utenfor Herøya. Over 20 gründerbedrifter er tilknyttet  inkubatormiljø Proventia og Herøyas pilotarena er etterspurt. I forskningsparken er flere ledende forskningsmiljøer samlet.

Store fortrinn på Herøya er solid industrikompetanse, et bredt spenn av tjenesteleverandører og leverandørindustri, FoU- miljøer, inkubator og test muligheter, samt gode effektive logistikkmuligheter.

Noen store produsenter på Herøya:

Av forsknings og servicebedrifter nevnes:

Herøya er integrert med Grenlands andre store industriområde, Frier Vest, som nå utvider for nye industriarealer. Andre FoU- og teknologi-miljøer i nærområdet er Gassnova, TelTek og Campus Porsgrunn, Universitetet i Sørøst-Norge, som samarbeider med Herøyas virksomheter.

Utviklingsområde på Herøya

Herøya Industripark utvikler nye næringsarealer på Herøya gjennom utfylling i Gunneklevfjorden.

Kontakt:

Porsgrunn kommune

Herøya industripark

Siva Herøya Industripark

Grenland Havn

For salg eller utleie:

Tomt til salgs Byggning
til leie
Byggning
til salgs
image
image
image

Savner du noen? Gi oss beskjed

Kontakt


image
Øyvind Solbakken

Næringssjef 
Tlf. 905 80 733

Robin Kåss

Ordfører

Petter Ellefsen, rådgiver ViG

mob: 913 03 005Tagger


Nyttig informasjon

Se film

Reguleringsplan

Mer info


Avstander

Avstander i kart

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47