image Froland


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Froland:

Arendal Lufthavn Avd. Gullknapp

Arendal Lufthavn avd. Gullknapp er et område som er regulert til flyplass og flyplass relatert næring. Ca 900 daa er forbeholdt rullebanen, sikkerhetssonen og terminalbygg, mens ca 1750 daa er ledig flyplass relatert næringsvirksomhet. Området ligger på et høydedrag ca. 16 minutters kjøring fra E 18.

Les mer

Blakstadheia Industriområde

Blakstadheia industriområde ligger like ved Fv 42, ca. 7 minutters kjøring fra E 18. Området ligger åpent til på et høydedrag med utsikt ned til Nidelva i nord og nedover mot kommunegrensen til Arendal i sør.

Les mer

Kontakt

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47