image Gjerstad


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Gjerstad:

Knipeheia

Privat areal til allsidig bruk

Les mer

Renstølkrysset

Kommunalt næringsareal nær e-18. Østre del av tomta er fylt opp med sams masser. Tomta er begrensa med byggegrenser for vegene. Det må søkes dispensasjon for byggegrense til FV-417 slik at den kan settes til 30 m.

Les mer

Brokelandsheia

Brokelandsheia er et næringsområde ved E18 i Gjerstad kommune i Aust-Agder, mellom Kragerø og Risør. Det er et åpent og flott område godt eksponert fra E-18 med mange parkeringsplasser.

Les mer

Kontakt

Ole Andreas Liljedahl Sandberg, næringssjef 

tlf: 957 56 199, e-post: ole.andreas.Sandberg@Gjerstad.kommune.no

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47