image Vegårshei


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Vegårshei:

Myrvang

Vegårshei kommune eier en eiendom svært sentral beliggende i sentrum. Eiendommen er på nesten 3 mål, og er bebygd med innhus, stabbur og uthus.

Les mer

Engene

Et næringsareal med god veiforbindelse til sentrumsfunksjoner, beliggende nær E-18.

Les mer

Fidalen

Nytt næringsareal for industribedrifter beliggende nær E-18.

Les mer

Myra sentrum

Arealet ligger i sentrum av Vegårshei kommune, og er en av de mest sentrale næringstomtene her. Området ligger i umiddelbar nærhet til alle sentrumsfunksjonene i bygda.

Les mer

Kontakt

Liv Strand, næringsmedarbeider

Tlf: 482 58 695

E-post: liv.strand@vegarshei.kommune.no

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47