image Bergen


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Bergen:

Hordvikneset - Hylkje

Hordvikneset har én stor industribedrift, der Rolls Royce har produksjonsfabrikk, og for øvrig er det bygg/anlegg og transport/lager som er mest fremtredende på næringsstedet. Biltilgjengeligheten er god, blant annet med god tilknytning nordover og østover og det er god parkeringsdekning. 

Les mer

Arna

Næringsområde i Indre Arna er preget av detaljhandel og noen større bedrifter.

Les mer

Nyborg

Nyborg er et stort næringsområde langs hovedveien som har et stort utbyggingspotensialet. Byggearealene har lenge vært tiltenkt rollen som industri- og lagerområde og det drives fortsatt med denne type virksomhet her i dag. I dag er det et variert næringsliv i Nyborg, det består av varehandel, noe bygg/anlegg, forretningsmessig tjenesteyting og industri. Dette er et attraktivt næringsområde, det finnes eget kjøpesenter og Norges største IKEA. Det foreligger planer om en betydelig utbygging av området. 

Les mer

Åsane

Åsane er et næringsområde med stor utvikling, området er preget av bedrifter innen varehandel.

Les mer

Mindemyren

Mindemyren næringsområdet ligger i sykkelavstand fra Bergen Sentrum. Mindemyren går igjennom en betydelig transformasjon fra industri, lager og transport, til å være preget av handel og kontorvirksomheter (blant annet forretningsmessig tjenesteyting, eiendom og data). Området er under utvikling, det er foreslått utbygging av et areal på 50 000 m2 i området, dette området skal brukes først og fremst til næring innen foretning og kontor. 

Les mer

Nygårdsviken

Nygårdsviken i Laksevåg bydel i Bergen 

Les mer

Gravdal

Gravdal har hatt flere større industribedrifter, med mange av disse er nedlagt. I tillegg finner vi en del forretningsmessig tjenesteyting, databehandlingsvirksomheter og noe varehandel. Parkeringsdekningen, kollektiv- og biltilgjengelighet er god. Det er sykkelavstand til Bergen sentrum.

Les mer

Fagerdalen

Næringsstedet består av ulike typer bransjer; transport/lagring, bygg/anlegg og varehandel er mest fremtredende, men det er også industri, transport, eiendomsdrift med mer. Umiddelbar nærhet til butikk og post i butikk. Fagerdalen har god parkeringsdekning og biltilgjengelighet, ca 10 minutter til Bergen Sentrum. En del av området som ikke er bebygget ligger i gangavstand til en mulig kollektivterminal i krysset ved Sotravegen.

Les mer

Kjøkkelvik

Næringsstedet består av ulike typer bransjer som transport/lagring, varehandel, bygg/anlegg, varehandel og industri. Kjøkkelvik har god parkeringsdekning og biltilgjengelighet. Kollektivtilgjengelighet er relativt god. Kjøretid til Bergen Sentrum er ca 15 minutter. 

Les mer

Drotningsvik

Drotningsvik er et næringsområde under utvikling, det foreligger planer om utvidelse av området.

Les mer

Loddefjord

Loddefjord er sentrum for Bergen Vest.

Les mer

Fyllingsdalen

Fyllingsdalens næringsområder består av bydelsenteret Oasen og næringsarealene i Spelhaugen. Oasen består av detaljhandel og forretningsmessig tjenesteyting med hovedkontor for finans- og forsikringsforetak. I Spelhaugen finnes ulike typer bransjer som transport/lagring, varehandel, og industri. Biltilgjengelighet og parkeringsdekning er god, og kollektivtilgjengeligheten er også god..

Les mer

Midttun - Helldal

Næringsområdet i nærheten av Nesttun.

Les mer

Nesttun

Nesttun er bydelssenter i Fana bydel og har svært mange virksomheter.

Les mer

Rådal nord

Næringsområde med Lagunen Kjøpesenter.

Les mer

Blomsterdalen - Espehaugen

Blomsterdalen næringsområde ligger i nærheten av Flesland flyplass.

Les mer

Ytre Arna

Næringsbygg etter tidligere as Arne Fabrikker teller alene ca 25.000 kvm i Arna Industrihus as (tidligere ullvarefabrikken) og rundt 22.000 kvm i Arna Næringspark (tidligere bomullsfabrikken). I tillegg finnes andre mindre næringsbygg i sentrum for utleie.

Les mer

Haukås

Haukås er et næringsområde nord for Åsane som er delvis utbygget med til dels arealkrevende bedrifter.

Les mer

Damsgård - Solheimsviken

Næringsområde i sykkelavstand fra Bergen sentrum

Les mer

Kronstadparken

Kronstadparken er en ny nærings -og boligpark lokalisert rett sør for Danmarksplass. Området var tidligere preget av industri, men er i dag arbeidsplass for kontorbedrifter i et vidt spekter av ulike bransjer. Området er i disse dager i full utvikling og vil ferdig utbygget bestå av rundt 4000 arbeidsplasser og 600 boliger. Når Kronstadparken er ferdig utbygget vil det være 70 000 kvm med kontorlokaler i området i tillegg til boligdelen til OBOS/Brødrene Ulveseth.

Les mer

Laksevåg

Laksevåg består av næringsarealer langs sjøen som bl.a. har vært benyttet til skipsbyggings- og maskinindustri, i dag er det personlig- og forretningsmessig tjenesteyting som dominerer.

Les mer

Bergen Sentrum

Bergen sentrum er er velutviklet næringsområde med stor fokus på detaljhandel, utdanning og forskning og ellers et variert næringsliv. Sentrum er preget av kontorvirksomhet, varehandel og andre virksomheter knyttet til privat og offentlig sektor. 

Les mer

Bergen Business Park

Bergen Business Park er en ny og innovativ næringspark planlagt ved Vestlandets største trafikknutepunkt; Bergen lufthavn Flesland. I disse omgivelsene skal det vokse frem et levende miljø med grønne lunger og gode møteplasser som danner en unik ramme for morgendagens arbeidsplasser. Området skal utvikles med moderne kontorer, hotell, spisesteder og forretninger.

 

Les mer

Sandsli

Næringsområde med umiddelbar nærhet til flyplass og med mange store aktører.

Les mer

Kokstad

Kokstad næringsområde er hjem for mange store bedrifter, men har i tillegg et varierende næringsliv. Store utviklingsmuligheter.

Les mer

Kontakt

Her finner du mer informasjon om arealplanene og infrastruktur i Bergen kommune.

 

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47