image Fedje


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Fedje:

Moldøyosen

Fedje er Norges vestligste kommune, og ligger ca. 1,5 times kjøretid fra Bergen, som er nærmeste by. I Fedje er det rikelig med muligheter til mangfoldig friluftsliv både på sjø og land. Nyetableringer ønskes velkommen i Fedje, og kommunen legger vekt på et nært samarbeid med gründere og samfunnsutviklere for å oppnå konstruktive resultater. Sammen med næringslivet har kommunen etablert et næringsforum for aktører med behov for rettledning i næringslivssaker. 

Les mer

Rongsvågen

I Rongsvågen har det tidligere vært drevet sildeolje og sildemelfabrikk. Det ligger en del dagtanker for bla. diesel, og de har fått konsesjon for lagring av boreavfall/slop fra Nordsjøen. Planer om fritidsanlegg og småbåthavn - status uavklart. 

Les mer

Kremmerholmen

Næringseiendommer i flotte omgivelser sentralt i Fedje Kommune

Les mer

Sekkjedalstjørna

Sekkjedalstjørna er et myrområde sør på Fedje, og inneholder blant annet Sekkjedalstjørna Naturreservat som er e vernet område. I kommuneplanen er det satt av et område på 25 daa for landbasert oppdrett. 

Les mer

Kontakt

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47