image Fusa


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Fusa:

Holmefjord industriområde

Fusa kommune ligger midt i Hordaland, mellom Hardanger og Bergen og mellom Sunnhordland og Nordhordland.

Les mer

Nore Fusa industriområde

Nore Fusa industriområde ligg i Holmefjord i Fusa kommune, nesten på grensa til Samnanger. Industriområdet har blitt utbygt i fleire etappar. Vestlandske limtre industri AS var den fyrste bedrifta som etablerte seg her i 1975. Deretter vart området til Øystein Boge AS og Hordaland Aquatecninc AS utbygt på 90-tallet. I 2010 tok Hordaland Rørteknikk AS sitt område i bruk. Her er også H Ådland AS etablert.

Les mer

Heiane, Eikelandsosen

Foto: Fusa Kommune

Fusa kommune ligger midt i Hordaland, mellom Hardanger og Bergen og mellom Sunnhordland og Nordhordland.

Les mer

Venjaneset

Foto: Fusa Kommune

Venjaneset ligger i Fusa kommune og er preget av én stor industribedrift. Frank Mohn er største arbeidsgiver i kommunen, anlegget på Venjaneset driver med produksjon av pumpesystemer. 

Les mer

Strandvik

Foto: Fusa Kommune

Det ledige arealet i Strandvik er ikke ferdig planert og trenger noe tilrettelegging av infrastruktur. Området ligger godt til på sørspissen av Fusa Kommune. Området ligger langs Fylkesvei 122. 

Les mer

Russevika næringsområde

Russevika er et næringsområde i Fusa kommune som ikke er ferdig regulert eller utbygd. 

Les mer

Kontakt

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47