image Lindås


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Lindås:

Sauvågen

Sauvågen er et ubygget næringsområde. Det er et etablert næringsareale som brukes som hagesenter samt en byggevarehandel i nærheten. 

Les mer

Åse

Reguleringsplan

For dette området er det tilrettelagt for å hente reguleringsplan og andre planer for området. Dette hentes fra Nordhordlandskart.no.

Les mer

Hauglandbygget Knarvik senter

Kombinert bygg for deltaljhandel og lager / engros i Knarvik regionsenter

Les mer

Knarvik

Knarvik ligger sør i Lindås kommune, område er kommunesenter og regionsenter for Norhordland.

Les mer

Mongstad

På Mongstad finnes det nesten 3000 arbeidsplasser og over 100 bedrifter i dag, og området er i stadig vekst. Næringsområdet deles mellom kommunene Lindås og Austrheim.Begge kommunene har satt av betydelig med nytt næringsareal, spesielt på østsiden av Litlåsfjellet. Det er også plass til å ta imot flere bedrifter på det eksisterende næringsarealet i begge kommunene. Totalt består området av 7 100 daa.

Sentrale eiendomsaktører på området er: Mongstadbase Eiendom, Statoil, Mongstad Vekst, Mongstad Terminalen og Mongstadkommunene Lindås og Austrheim. Det er også flere andre private tilbydere, ta gjerne kontakt for å vite mer.

Næringsstedet er innenfor en times kjøring fra Bergen. 

Les mer

Galtaråsen, Isdalstø i Lindås kommune

Planområdet er om lag 75 dekar. Av dette om lag 47 dekar avsett til næringsareal. Næringsarealet er delt opp i 4 delfelt. Bruken av området skal vera til lettare industri, kontor og service, samt til utsal i tilknyting til produksjonsverksemd og for handel med plasskrevjande varer.

Les mer

Kjevikdalen

Området er i dag preget av noe industri, blant annet i tilknytning til gjenvinningsstasjon og steinuttak. Området brukes også til allmennyttige formål, her er det i dag en skytebane. Området er under regulering, og det legges til rette for en utvidelse av området som vil øke arealet betydelig, dette vil åpne for nye næringer. 

Les mer

Nordhordland Næringspark

Nordhordland Næringspark ligger sentralt like nord for Bergen i Lindås kommune ved E39 og Osterfjorden. Her planlegges det en næringspark på hele 500 mål med både dypvannskai og tilkomst rett på E39.

Les mer

Kontakt

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47