image Øygarden


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Øygarden:

Toftøy Næringspark

Næringsparken består av de to eiendommene Knappevegen 2 og 4.De to eiendommene er til sammen på ca 9mål. Det er opparbeidet ca 40 meter kai, og tilrettelagt for ca 90 meter kai i tillegg. Eiendommene består i tillegg til bygningene i all hovedsak av et asfaltert område med god adkomst og infrastruktur. Næringsparken ligger strategisk plassert langs hovedveien mellom Bergen (ca 30min) og Ågotnes (ca 7min) sørover og Kollsnes (ca 15min) nordover.

Les mer

Kollsnes

Næringsparken på Kollsnes er prosessanleggene som behandler gass fra feltene Troll, Kvitebjørn og Visund. Gassen transporteres i rør videre til Europa. Dette er en næringspark som er under stadig utvikling. Næringsområdet er innenfor en times kjøring fra Bergen. En del steder er adkomsten gjennom tett bebygde områder med lav hastighet, og i rushtiden er fremkommeligheten enkelte steder redusert; spesielt mot Straume og Knarvik. Området har god parkeringsdekning og et mindre kaiområde. 

Les mer

Ljøsnesbukta/Naturgassparken

Ljøsnesbukta består idag av Naturgassparken og andre virksomheter som utnytter naturgass (som kommer fra Trollfeltet) som råstoff og energikilde. Naturgassparken er Norges eneste næringspark som kan tilby naturgass gjennom eget ledningsnett som er tilknyttet Trollfeltet. 

Det satses stort på dette området og målet er å vokse mer og på sikt er det planer om å utvide næringsområdet slik at det større deler av Ljøsnesbukta kan brukes til ulike typer næring. Fra Bergen sentrum er det 50 minutter med bil til Ljøsnesbukta. 

Gyldig reguleringsplan for området er ikke lenger helt tilpasset aktuell markedsføring og salg, og det pågår derfor for tiden (vår 2019) en revisjon av planen.

Northern Lights prosjektet

Naturgassparken vil kunne ta en aktiv rolle i å redusere Norges karbonutslipp. «Northern Lights» prosjektet handler om å skipe karbondioksid fra norske fabrikker til Ljøsnesbukta, og derfra videre i rør til sikre reservoarer under sjøen i Nordsjøen.

Partnerne Equinor, Shell og Total er i gang med detaljert planlegging knyttet til dette initiativet, og den endelige investeringsbeslutningen forventes tatt i 2020/21. Gitt en positiv investeringsbeslutning vil Naturgassparken sin stilling som et industrielt knutepunkt være styrket, ved at det vil åpne opp for industrielle initiativ som vil kunne gjøre seg nytte av tilgjengelig CO2.

 

Les mer

Sture

Øygarden Kommune er en kommune Vest for Bergen, Det finnes et stort næringsliv i kommunen. Oppdrettsnæringen er viktig, Øygarden er en av Hordalands viktigste oppdrettkommuner. I tillegg til fiskeoppdrett er drives det store projekter innen olje- og gassvirksomhet. Kommunesenter i Øygarden er Rogn som ligger 13 km fra Stureterminalen. 

Les mer

Kontakt

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47