image Odda


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Odda:

Odda Næringspark - Eitrheim

Odda Næringspark- Eitrheim ligger ca 4 km fra Odda sentrum, like ved FV 555 og ved innkjøring til Folgefonntunellen og FV 551.

Les mer

Odda Sentrum

 Odda er et knutepunkt og regionsenter i Hardanger. Det er gode forbindelser til Bergen og Haugalandet. Øst/Vest er E134 korteste og beste veivalg.

Les mer

Skare Industriområde

Industriområdet i Skare ligger ved RV13 like ved avkjøring til E 134.Område har ulike aktører, elektro, bygg og maskin. En stor del av området er i bruk til lagerformål.

Les mer

Kontakt

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47