image Os


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Os:

Heggland

Heggland er et delvis utbygd industriområde, området har ulike lager- og industribygg. Fra Bergen Sentrum er det ca 40 minutter med bil. 

Les mer

Flåten

Flåten er vist som senterområde i kommuneplanen, og er et senter med ulike butikker. Her er god biltilkomst, parkering og kollektivdekning. 

Les mer

Osøyro

Os kommune ligger sør på Bergenshalvøya, der kyst- og fjordlandskapet møtes. Bergen er nærmeste by, kun tre mil unna, og det er samme avstand til Flesland. Os kommune prøver å legge til rette for utviklinga av næringslivet.

Les mer

Elvebakken

Os kommune ligger sør på Bergenshalvøya, der kyst- og fjordlandskapet møtes. Bergen er nærmeste by, kun tre mil unna, og det er samme avstand til Flesland. Os kommune prøver å legge til rette for utviklinga av næringslivet.

Les mer

Kloppamyra/ Ådnadalen

Kloppamyra er et næringsområde som er delvis utbygd, her finnes det i dag ulike lager- og industribygg. Det bygges ut på området. 

Les mer

Strøno

Strøno er en øy sør i Os Kommune, dette er et område som ikke er tilrettelagt. Egen kai i forbindelse med industriområde. Tar ca 50 minutter med bil til Bergen Sentrum. Se gjerne også Os kommune sin hjemmeside http://www.lokalerios.no/

Les mer

Korsamyra

Os kommune ligger sør på Bergenshalvøya, der kyst- og fjordlandskapet møtes. Bergen er nærmeste by, kun tre mil unna, og det er samme avstand til Flesland. Os kommune prøver å legge til rette for utviklinga av næringslivet.

Les mer

Endelausmarka

Endelausmarka er et stort næringsareale sentralt på Os, det er enda ikke påbegynt utbygging av området. Dette vil utvikle seg til å bli et stort og viktig nærinsareal i Os Kommune.

En del av området er i dag flatet ut og brukes som Hundeskole. Det er også båbegynt bygging av ny vei, dette vil sørge for god biltilgjengelighet til området.

Fra Endelausmarka til Bergen Sentrum vil det bli rundt 25 minutters kjøretid.

Les mer

Ådnamarka

Tidligere LIDL sitt sentrallager er bygget her og utgjør over en tredjedel av aktuelt næringsareal. Resten av næringsarealet er lagt til rette for masseuttak og tilrettelegging av annen framtidig industri. 

Les mer

Kolskogen

Området ligger like nord for Os sentrum. Kolskogen er et næringsområde med en del bedrifter, blant annet innen industri, bygg/anlegg, transport- og lagerbedrifter og undervisning (videregående skole). En av aktørene i området er Ulvenparken", se egne hjemmesider. Kolskogen Syd har 2000 kvadratmeter for salg ev leie - se nedenfor

Les mer

Lyssand

Lyssand næringsområde er delvis utbygd. Området inneholder et større industribygg på 11.000 kvadratmeter, se egen lenke til tilbyder av areal til leie i bygget.

Les mer

Søfteland

Os kommune ligger sør på Bergenshalvøya, der kyst- og fjordlandskapet møtes. Bergen er nærmeste by, kun tre mil unna, og det er samme avstand til Flesland. Os kommune prøver å legge til rette for utviklinga av næringslivet.

Les mer

Gudridflaten

Gudridflaten ligger like ved E39. I Gudridflaten finnes et hagesenter og noe mindre industri. Fra Gudridflaten tar det 40 minutter med bil til Bergen Sentrum. 

Les mer

Askvik

Næringsområde i Askvik er nært knyttet til båtindustri. Her står industribygg, båtlager og andre ulike bygg knyttet til vedlikehold av båter. 

Les mer

Kontakt

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47