image Osterøy


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Osterøy:

Raudeberget

Næringsområde i Osterøy som brukes av Tysse Mekaniske Verksted AS og Skisma Produkter AS. Fra Bergen Sentrum er det litt over 1 time til Raudaberget. 

Les mer

Saltverket

Delvis utbygd næringsområde med kai. Krav om regulering.

Les mer

Stranda

Stranda Næringsområde ligger lanfs sjøsiden i Fotlandsvåg. Området brukes i dag av ulike aktører, blant andre onevåg Beslagfabrikk AS (LOBAS), Sjøtroll Stamfiskstasjon og HBH Innredning. Området ligger i umiddelbar nærhet av Fotlandsvåg med sentrumsfunksjoner. Det foreligger krav om regulering for videre utvikling av området. Fra Bergen Sentrum er det 1 time med bil til Stranda Næringsområde. 

Les mer

Fotlandsvåg

Foto: M.Kyte

Fotlandsvåg Sentrum er et næringsområde nord i Osterøy Kommune. God bilfremkommelighet og muligheter for utvikling. Fotlandsvåg har mange sentrumsfunksjoner som post, butikker, restauranter og hotell. 

I nærheten er Hanstveitmyra Næringsområde som i dag besittes av Frekhaugtrappa AS. 

Les mer

Hosanger sentrum

Hosanger er et mindre tettsted nord i Osterøy Kommune, området ligger ved Mjøsvågen. Hosanger ligger 1 times kjøretur til Bergen Sentrum. 

I nærheten ligger et næringsområde som benyttes av Mjøs Metallvarefabrikk AS. 

Les mer

Lonevåg sentrum

Lonevåg Sentrum er et næringsområde og er kommunesenter i Osterøy Kommune. Lonevåg har i tillegg til Lonevåg Sentrum andre næringsarealer i nærheten. I Lonevåg Sentrum finner man alle sentrumsfunksjoner, her er resturant, verksted, bank, post, bensinstasjon m.m. Lonevåg er et tettsted med store muligheter for utvikling, det finnes idag ledige næringsarealer i Lonevåg Sentrum. Næringsområdet er ideelt til ulike type næringer, typiske næringer som finnes fra før er knyttet til handel og kontor. 

Les mer

Kårvik næringsområde

Allsidig areal med påstående bygg med til sammen 7500 m2 gulvareal, mulighet for 3200 m2 nybygg, planert og fundamentert 35 min. fra Bergen sentrum, Lonevåg, Osterøy. Bompengefritt fra 2014. 44 km fra Flesland. Leie eller salg.

Les mer

Flatevad og Rymledalen

Foto: Helgesen Tekniske Bygg AS

Flatevad og Rymledalen næringsområde ligger et par minutters kjøretur unna Lonevåg Sentrum. Hovedformålet i reguleringsplanen er område for industri/kontor med tilhørende anlegg. Næringsområde brukes av blant annet Lonevåg Beslagfabrikk (LOBAS), Bergan Bygg AS og Velve Mek. Verksted AS. Kjøretid fra Bergen sentrum er 50 minutter. 

Les mer

Valestrandsfossen

Området rundt Valestrand inneholder flere næringsarealer, i dette området er Lerøyfossen, Vardalendalen i tillegg til Valestrand Sentrum. Valestrand Sentrum har et stort potensiale for utvikling, og har mange sentrumsfunksjoner med post og butikker. Områdesenteret gjennomgår fortida en områderegulering, dette er et område med stort potensialet for utvikling. Lerøyfossen næringsområde har egen kai, området er i bruk av Lerøy Fossen AS som driver med fiskeforedling. Vardalen er et lite og allsidig næringsområde sentralt i Valestrand. 

Les mer

Hauge næringsområde

Hauge er et sentralt og veletablert næringsområde på Hauge i Osterøy, mesteparten av området er utbygd, men kan til tider være ledige næringsarealer til leie. I nærheten finnes Småland, dette er et lokalt framtidsrettet næringsområdet, med noen eksisterende næringsarealer, som i dag har blant annet bensinstasjon og verksted. Fra Bergen Sentrum er det 45 minutter til Hauge. 

Les mer

Gloppemyra

Området er avsatt til næring i kommuneplanen 2011-2013. Området er ubebygd og ligger langs med Hannisdalslinja.

Les mer

Oddalsmyra næringsområde

Attraktivt næringsområde i Hauge på Osterøy.

Les mer

Espevoll næringsområde

Espevoll Næringsområde er et nyutviklet stort næringsområde sentralt på Osterøy. Her er både store og mindre næringsarealer tilgjengelig. Området er under stadig utvikling, og har stort potensialet i regional skala. Fra Espevoll er det 40 minutter med bil til Bergen sentrum.

Les mer

Bruvik

Bruvik er et tettsted på Osterøy, området er har flere sentrumsfunksjoner som post, butikker, bensinstasjon.

Les mer

Mjeldalen næringsområde

Dette området omfatter Haus Sentrum og Øvste Mjelde i tillegg til Mjelddalen Næringsområde. Mjelddalen Næringsområde er et næringsområde som er delvis utbygd. 

Les mer

Kontakt

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47