image Stord


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Stord:

Leirvik

Leirvik er kommunesenter i Stord og regionsenter i Sunnhordland.

Les mer

Eldøyane

Industriområdet er eid av Eldøyane Næringspark. På området drives det forskjellige virksomheter, det som dominerer er virksomheter innen olje- og gassindustrien samt maritim sektor. I tillegg til dette finnes det noen andre bedrifter, men disse er igjen relatert til de store bedriftene. Det satses mye på fremtidig utvikling av området, og nye areal for nye bedrifter. 

Les mer

Heiane

Heiane er et typisk varehandelsområde, men har også bygg/anlegg, forretningsmessig tjenesteyting, transport og industri. Biltilgjengeligheten er god (se for øvrig Leirvik). Parkeringsdekningen er god og kollektivtilgjengeligheten til Leirvik er middels god.

Les mer

Heiane Vest

På det 240 mål store næringsområdet Heiane Vest på Stord har Fronta Næring AS for salg attraktive næringstomter i ulike størrelser. Heiane Vest er i dag det eneste næringsområdet på Stord med ledige arealer av en viss størrelse.

Les mer

Kontakt

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47