image Sund


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Sund:

Midtstegen

Midtstegen industriområdet ligger like ved Skogsvåg som er kommunesenter i Sund Kommune. Området er delvis planert. 

Les mer

Skaganeset

Skaganeset er et industriområdet som går mot en marin klynge. Området er preget av marin virksomhet og er et område under stadig utvikling.

Les mer

Vorland

Vorland er et område som ikke er opparbeidet. Området ligger godt til i nærheten til veg og vann. Lite industri i området i dag, men store muligheter for utvikling. 

Les mer

Golta

Sund er et øydistrikt, der landskapet er preget av fjorder, våger og viker, sjø og vann. Området er kupert, med småmyrer innimellom de tallause bergnakkene.

Les mer

Goltasteinkaien

Goltasteinkaien er en kai på Golta i Sund Kommune. Dette er en god havn. 

 

Les mer

Porsvika

I Porsvika drives det i dag et fiskeslakteri. Havna i Porsvika regnes som en viktig havn i regional sammenheng. Det er planlagt en utvidelse av område slik at eksisterende bedrifter får mer plass, og det vil være muligheter for nye bedrifter. 

Les mer

Kausland

Sund er et øydistrikt, der landskapet er preget av fjorder, våger og viker, sjø og vann. Området er kupert, med småmyrer innimellom de tallause bergnakkene.

Les mer

Kausland "Rabben"

Sund er et øydistrikt, der landskapet er preget av fjorder, våger og viker, sjø og vann. Området er kupert, med småmyrer innimellom de tallause bergnakkene. Sund går opp nye veier for å tilføre regionen forskningsbasert kunnskap og kompetanse på internasjonalt nivå til næringsutvikling, nyskaping og utvikling av eksisterende virksomheter.

Les mer

Kontakt

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47