image Hjelmeland


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Hjelmeland:

Tøtlandsvik, Vormedalen

Tidlegare uttaks-, prosess- og utskipingsområde for sandindustrien. Heilt flatt ved sjøen i Tøtlandsvik. Området er i privat eige, men berre ein liten del av arealet blir nytta i dag.

Les mer

Lundarneset, Jøsenfjorden

Området ligg ved Jøsenfjorden og har tilgang til kommunal kai. I dag er deler av området nytta til prosess- og utskiping av byggeråstoff.

Les mer

Hjelmeland sentrum

Hjelmeland sentrum er administrasjonsenter for Hjelmeland kommune. Her ligg butikker, servicefunksjonar og hotell.

Les mer

Pundsnes, Hjelmeland

Området ligg sentralt ved RV 13 og Hjelmeland sentrum.

Les mer

Hundsnes, Hjelmeland

Heile arealet blir i dag nytta til havbruksføremål med tilknytta bedrifter. Kommuneplan og reguleringsplan gir rom for ytterlegare utviding.

Les mer

Viganeset, Hjelmeland

Viganeset er eit av dei største etablerte industriområda i Hjelmeland, og det er etablert fleire ulike typar bedrifter. Området ligg ved sjøen og har tilgang til offentleg kai.

Les mer

Årdalstunet

Årdalstunet ligg sentralt i Årdal inntil riksvei 13. Det er i dag butikkar, bensinstasjon, bil- og landbruksverkstader i området. Heile området er i privat eige, men ikkje alt er bebygd.

Les mer

Mælsøyrane, Årdal

Heile arealet er i dag utnytta. Det meste blir brukt til prosess og utskipingsanlegg for sandindustrien, og anlegg for produksjon av takstein.

Les mer

Svadberg, Årdal

Området ligg nært framtidig utløp av Årdalstunnelen. Når Ryfast opnar og tunnelen står ferdig, så vil det kun ta 40 min til Stavanger sentrum. Området ligg tett på RV 13.

Les mer

Kontakt

Torborg Kleppa
Næringssjef

E-post:
torborg.kleppa@hjelmeland.kommune.no

Telefon:
+47 404 39 123

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47