image Rennesøy


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Rennesøy:

Vikevåg sentrum, Rennesøy

Vikevåg er kommunesenter i Rennesøy kommune. Her ligger kommuneadministrasjonen og andre offentlige servicetilbud.

Les mer

Østhusvik

Handel og reiseliv

Les mer

Hodne, Rennesøy

Hodne er et tidligere Natoanlegg som betår av fjellhaller på 12 000 kvm, administrasjons- og lagerbygg og dypvannskai.

Les mer

Vestre Åmøy

I området er det etablert sjørelatert virksomhet. En finner salg og vedlikehold av fritidsbåter og stort båthotell og slipping.

Les mer

Vaula

Vaula ligger på Mosterøy like ved E-39. Området er et allsidig næringsområde. Her er bil- og båtverksted, landbruksrelaterte salgs- og verkssteder, containerutleie, terminaler for buss- og gods- og dyretransport. I tillegg lager og produksjon til byggeindustrien.

Les mer

Askje vest

Askje vest er lokalsenter for de søre øyene. Skorpefjellutbyggingen vil føre til en betydelig befolkningsvekst i området. En ønsker derfor å legge til rette for at forretningsarealet kan økes til 3000 m2. Nytt areal for næringsbebyggelse skal på sikt utvikles med kontor, lettere industri og servicebedrifter.

Les mer

Hanasand

I Hanasand er det etablert sjørelatert virksomhet og pukkverk.

Les mer

Kontakt

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47