image Time


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Time:

Bryne sentrum

Bryne er byen i Time kommune.

Les mer

Lye

Lye er et tettsted som ligger 5 kilometer øst for Bryne.

Les mer

Vardheia

Vardheia ligger i grenseområdet mellom Klepp og Time kommune. Området ligger nær Bryne sentrum og har kort vei til boligområder, sentrumsfunksjoner, hotell og offentlig tjenestetilbud.

Les mer

Ree

Mindre industriområde som ligger i kjerneområde for landbruk.

Les mer

Håland Industriområde

Dette er et etablert industriområde med mange bedrifter innen teknologiindustri, elektro, transport, næringsmiddelproduksjon med mer.

Les mer

Svertingstad

Området er regulert til industri, med mulighet for tomter i varierende størrelser, opp til 14,5 dekar.

Les mer

Kontakt

Reidar Hebnes
Næringssjef

E-post:
reidar.hebnes@time.kommune.no

Telefon:
+47 51 77 63 32

Mobil:
+47 975 87 654

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47