image Siljan

Skogkommunen Siljan er Grenlands minste kommune i folketall, men ikke i areal med sine 214 km2. Den grenser mot Larvik, Kongsberg, Skien og Porsgrunn. Innbyggertallet er 2.300. Hovedvei for Siljan er Fv32 som knytter kommunen til Skien, Vestfoldbyene og Kongsberg.

Skog- og landbruk er hovednæringsveier i kommunen. Treschow-Fritzøe har en betydelig del av sin skogsdrift i Siljan og tilrettelegger også mye for naturbruk og friluftsliv. Bygda har også annet næringsliv som bedriftene på Holtesletta næringsområde og handelsvirksomhetene rundt sentrum. Naturbruksnæring som eksempelvis hjorteoppdrett skaper nye vekstmuligheter i bygda.

Siljan har gode og landlige boområder med flotte muligheter for friluftsliv, fiske og idrett. Det er kort kjøreavstand og godt kollektivtilbud til sentrumsområdet i Grenland for arbeidspendling eller andre fritidstilbud.

https://www.siljan.kommune.no/Næringsområder i Siljan:

Holtesletta Industriområde

Holtesletta industriområde er hovedtyngdepunktet for industrietableringer i Siljan kommune.

Les mer

Siljan sentrum

Siljan sentrum er administrasjonssenter i Siljan kommune.

Les mer

Kontakt

Tore Halvorsen

Kommunekontakt 
Mob.tlf. 984 12 859

Kjell Abraham Sølverød 

Ordfører
Tlf. 993 01 899

Petter Ellefsen, rådgiver ViG

mob: 913 03 005

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47