image Skien

Skien er administrasjonssentrum i Telemark og i det nye fylket, Vestfold og Telemark, fra 2020. Kommunen dekker 778 km2 og har 55.000 innbyggere. Sammen med Porsgrunn og delvis Bamble utgjør Skien en de av byområdet Grenland med ca 100.000 innbyggere. Skien grenser i nord til Sauherad og Kongsberg, i øst til Siljan, i sør til Porsgrunn og Bamble, og i vest til Drangedal og Nome. Skien er en av Norges eldste byer og har alle de kvaliteter en moderne norsk storby skal ha.

I Skien ligger regionssykehuset som en av de store arbeidsplassene med en rekke spesialfunksjoner. Industribedrifter som ABB, Norgesmøllene og EDF har virksomheter i kommunen som tradisjonelt er mest kjent som handelsby. Statlige og fylkeskommunale virksomheter har tilhold nord i byen nær jernbaneknutepunktet på Nylende.

I Skien, Henrik Ibsens fødeby, har en rekke store kulturinstitusjoner med Teater Ibsen, Telemark Museum og Ibsenhuset blant de største. Båtene på Telemarkskanalen starter fra Hjellevannet på sin ferd opp til Dalen i øvre Telemark.

Skien kommune går fra fjord til fjell og fra urbant sentrum til små bygder. I Skien er det bomuligheter for alle. Kultur, idrett og friluftsliv har gode kår med bl.a. Skien Fritidspark som sentralt anlegg.

 

www.skien.kommune.noNæringsområder i Skien:

Kjørbekk og Rødmyr

Telemarks største og mest sentralt beliggende handel- og industriområde byr på nye tomtemuligheter og lokaler til leie.

Les mer

Myren næringsområde

Sentralt, langs en av Skiens to hovedinnfartsårer, ligger Myren. Området har en god miks av handel, butikker og offentlig virksomhet som Skatt Sør, Skien brannvesen og Telemark politikammer.

Les mer

Skien Nord

Industriområdet Skien Nord er veletablert med offentlige kontorarbeidsplasser og domineres av jernbanestasjon og Skiens største private industribedrift, ABB.

Les mer

Skien sentrum

Skien er Telemark fylkes administrasjon- og handelssentrum med småbutikker og kjøpesentra. Store boligutbygginger og rehabilitering av næringsbygg i sentrum trekker nytt næringsliv til byen.

Les mer

Skien Brygge

Skien Brygge er en forlengelse av Skien sentrum og utvikles til ny bydel for bolig, opplevelse og næring.

Les mer

Voll industriområde og Skien Havneterminal

Skien havneterminal er samlokalisert med Voll industriområde. Havna er tilrettelagt for håndtering av stykkgods, tørrbulk og prosjektlaster. Terminalen tilbyr utleie av lagerkapasitet og areal for lagring.

Les mer

Bjørntvedt

Næringstomter på Bjørntvedt i Skien kommune. 

Les mer

Kontakt

Ken Lien

Næringssjef 
Tlf. 476 52 200

Hedda Foss Five

Ordfører

Petter Ellefsen, rådgiver ViG

mob: 913 03 005

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47