image Tønsberg

Tønsberg er en by, kommune og fylkeshovedstaden i Vestfold.  Kommunen grenser i vest mot Sandefjord, i nordvest mot Re, i nord mot Horten, i øst mot Oslofjorden, og i sør mot Færder.

Tønsberg har i 2018 ca 46.000 innbyggere og en arbeidsdekning på ca 130%, noe som i stor grad er et resultat av at Sykehuset i Vestfold og andre store offentlige arbeidsplasser finnes i kommunen. Det er også en rekke personer som daglig arbeidspendler ut av byen

Tønsberg er en middelalderby og er regnet som Norges eldste by; ifølge Snorre var byen grunnlagt før år 871.[3]

Tønsberg er i dag først og fremst den viktigste handelsbyen i fylket. Byen har også en rekke offentlige servicefunksjoner innen tjenesteyting og administrasjon. Midt i byen ligger Farmandstredet, byens store handelssenter med et stort antall butikker under samme tak, strategisk plassert sammen med byens busstasjon. Byen har også et omfattende uteliv, med restauranter og barer samlet ved Sjøbodkvartalet nederst mot kaia. Strøket i Tønsberg går fra Sjøbodkvartalet, forbi kjøpesenteret Foyn, over Tønsberg Torv, opp Torvgaten til Farmandstredet. Og hele tiden med Tønsbergs mest kjente landemerke, Slottsfjellet med Slottsfjellstårnet godt synlig i bybildet.

I Tønsberg har Choice Hotels bygget et hotellkompleks som også fungerer som byens kulturelle storstue: Oseberg kulturhus. Flerbrukshuset er privat eiet, men har samtidig en betydelig scene for konserter, festspill, konferanser og messer.

Tønsberg baserte lenge sitt næringsliv på hvalfangst, skipsfart og verkstedindustri tilknyttet virksomheten på sjøen. De tradisjonsrike skipsverftene ved Kaldnes Mekaniske Verksted og Jarlsø er nedlagt. Industrivirksomheten er ikke like omfattende som tidligere, men på Kaldnes har Agilty Group stor verkstedhall og leverer utstyr til oljevirksomheten.

Det er betydelig næringsmiddelindustri i Tønsberg, blant annet Norturas slakteri på Ås, Tinesmeieri samme sted og Findus rett over kanalbrua på Nøtterøy

Tønsberg har store sammenhengende jordbruksarealer som drives effektivt. Gårdene har også betydelig størrelse, og store arealer omkring Tønsberg brukes til grønnsakproduksjon. Findus fabrikken i Tønsberg konserverer noen av disse grønnsakene.

Tønsberg by er administrasjonssentrum i Vestfold med blant annet Statens Park, Sykehuset i Vestfold og flere skoler.

Kommunen er en del av et press- og vekstområde i regionen og har derfor også betydelig anlegg- og byggevirksomhet.

Det er godt med arealer til plasskrevende næring som storhandel, lager, produksjon etc, i kommunen. Stort sett med en plassering litt utenfor bykjernen.

På kort sikt er det brukbar tilgang til sentrumsnære næringsarealer. Men når fastlandsforbindelsen mellom Tønsberg og Færder blir avklart og det samme for ny jernbanetrasè vil det åpne seg mange nye muligheter til bl.a. å etablere kontorlokaler, service- og handelsfunksjoner sentralt i kommunen.

Mer om dette er spesifisert under de ulike områdene i Arealguiden.

Tønsberg kommune har i dag aktive lokalsentre på Vear, Sem, Barkåker, Eik, Olsrød og Tolvsrød. Ilebrekk og Volden er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen med mulighet for å utvikle lokalsenterfunksjoner.

Tønsbergs lokalsentre skal:
· være møteplass og kulturarena for lokalsamfunnet
· dekke det lokale behovet for daglig handel og tjenester
· ha god kollektivdekning
· ha god infrastruktur for sykkel og gange
· ha stedstilpasset arkitektur og bygningsvolumer
· tydelige forbindelser til nærliggende rekreasjonsområder

Handels- og tjenestetilbud, sosiale og kulturelle møteplasser skal lokaliseres samlet innenfor en gangbar sentrumskjerne. Lokalsentrene skal utvikles slik at de er lett tilgjengelig for flest mulig i nærområdet ved bruk av kollektiv, sykkel og gange. Boligfortetting i og nært knyttet til lokalsentrene vil bygge opp om ønsket miljø- og klimavennlig arealutvikling og bidra til vitalisering av lokalsentrene.Næringsområder i Tønsberg:

Kaldnes

Stort næringsområde sentralt i Tønsberg

Les mer

Stensarmen

Etablert næringsområde sentralt i Tønsberg

Les mer

Snippen

Område lett tilgjengelig rett utenfor Tønsberg sentrum

 

Les mer

Vallø

Næringsområde ut mot Oslofjorden

Les mer

Korten

Sentrale næringsarealer mellom E18 og Tønsberg sentrum

Les mer

Åskollen

Næring langs viktig ferdselsåre og sentrale strøk

Les mer

Kilen

Sentralt beliggende industriområde

Les mer

Slagen

Nye tomter for opparbeidelse

Les mer

Barkåker

Næringsområde i vekst langs E18

Les mer

Ødegården næringsområde

Regionalt satningsområde

Les mer

Taranrød

Taranrød ligger noen minutter av Aulikrysset langs E18. Her finnes flere produksjons- eller gjenvinningselskaper. Området er opparbeidet og har god adkomst. Området ligger cirka et kvarter utenfor Tønsberg by.

Les mer

Tønsberg sentrum

I hjertet av Vestfold. Her finner du skjærgårds- og kulturopplevelser, sjarmerende gater og festivalliv

Les mer

Kontakt

Øystein Hjørnevik
Næringssjef Tønsberg kommune
Mob: 916 91 051
oystein.hjornevik@tonsberg.kommune.no

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Bård Vestøl Birkedal
E-post: bard.birkedal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 481 03 455

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Øyvind Solbakken
E-post: oyvind.solbakken[at]porsgrunn.kommune.no
Tel: +47 905 80 733

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
TBN
E-post: e-post
Tel: +47