Risør Næringspark

Risør Næringspark ligger i direkte tilknytning til E-18 gjennom Risør kommune. Næringsparken består av næringsarealer på begge sider av veien, både på Moland Øst og Moland Vest, og disse er begge lett tilgjengelige fra E-18

Moland Vest
Moland Vest er ett av landets eldste SIVA anlegg og ble etablert som et regionalt næringsområdet allerede i 1969. Siden etableringen av anlegget har det vært stor aktivitet i området hvor det i dag er etablert opp 600 arbeidsplasser. I tilknytning til næringsarealene som er opparbeidet og for det meste bebygd, er det regulert inn 150 mål næringsareal som foreløpig fremstår som råtomt. 

Bedrifter som er lokalisert på denne siden av E-18 er IMS, Resolve, RSM, og Norsafe blant flere. Dette er alle produksjonsbedrifter som både har plassbehov og arbeidskraftsbehov. 

Flere av selskapene er medlemmer av bedriftsnettverket Sørlandsporten Teknologinettverk
http://www.sortek.no/

Bedrifter etablert på området er: 

IMS Group           www.imsgroup.no

Resolve                www.resolve.no

Norsafe                www.norsafe.com

RSM                     www.rsm.no

NCC                     www.ncc.no

Hødnebø Bygg       www.hodnebobygg.no

 

Moland Øst
I forbindelse med utbygging av ny trase for E18 i 2002, ble anlegget svært tilgjengelig fra hovedferdselsåren mellom Østlandet og Sørlanndet og det var i denne forbindelse at Moland Øst ble etablert. Området består av ca 100 mål grovplanert og klargjort areal til næring / industri. Det er god infrastruktur på området, med vei, vann og avløp, og fiber tilrettelagt inn til de enkelte tomtene.

Bedrifter etablert på området er: 

Lindal Gruppen                  www.lindalhus.no

Klaro Renseanlegg Norge   www.rensing.no

Terna Snekkeri                  www.terna.no

Knut Haugsjå AS               www.haugsjaa.no

Lunde Gård Engros as        www.lunde-gaard.no

 

Spesielle kvaliteter
Området ligger godt plassert på hovedferdselsåren mellom nord og sør, mellom Østlandet og Vestlandet, mellom Grenland og Kristiansand / Stavangerområdet. Næringsområdet er enkelt å nå med fly, men tilnærmet lik avstand til både Kjevik og Torp flyplass.  

Næringsområdet ligger i en region med kompetent og stabil arbeidskraft

Næringsparken er lokalisert i Risør kommune som siden 2014 har nedsatt arbeidsgiveravgift – noe som kan utgjøre en konkurransefortrinn ved mange ansatte.

For salg eller utleie:

Tomt til salgs Byggning
til leie
Byggning
til salgs

Savner du noen? Gi oss beskjed

Kontakt


image

Bård Vestøl Birkedal, Næringssjef

Tlf: 481 03 455 

e-post: baard.vestol.birkedal@risor.kommune.noTagger


Nyttig informasjon

Reguleringsplan

Mer info


Avstander

Avstander i kart


Dokumenter

Reguleringsplan (PDF) (0 mb)

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47