Risavika

Næringsområdet huser en rekke hovedkontorer for operatører, leverandører og service- selskap innen olje- og energinæringene. Området egner seg spesielt for lokalisering av oljerrelatert virksomhet med behov for nærhet til havn og dypvannskai.

Riksvei 509 tangerer næringsområdet. Den er en viktig del av "terminaltangenten" som strekker seg fra Gandal Godsterminal i sør, via flyplass, Risavika Havn og Mekjarvik havn i Nord.

Havn
Risavika Havn er i dag en av landets største og ledende havner. Ved en utvidelse av havnearealet på ca. 500 mål, vil havnen styrkes ytterligere.Risavika Havn skal bidra til å styrke regional og nasjonal næringsutvikling. Utviklingen skjer i en region som er blant de fremste i Norge på verdiskapning. Risavika Havn skal bli en fremtidsrettet havn og et forbilde innen helse, miljø og sikkerhet". Havnen er ISPS-godkjent og definert som EU-havn. Den er et cluster for olje- og energirelaterte virksomheter. Utenriksterminalen for regionen er lokalisert her. Risavika Havn er blant landets mest moderne og fremtidsrettede havner. Både gods- og persontrafikk er i vekst. Havnen tar lokale og globale miljøutfordringer på alvor, særlig med tanke på å få mer godstransport over fra hjul til kjøl.Risavika Havn vil disponere ca 900 mål havn, når ferdig utbygd, og en kailengde på ca. 1800 meter og 15 meters dybde. I tett samarbeid med andre aktører skal Risavika havn bidra til videreutvikling av "Energihovedstaden Stavanger" som internasjonalt ledende innen energi og miljø.

  • Lyse (LNG, fjernvarme, fjernkjøling)
  • Energiparken
  • Risavika Gassenter
  • Hynor
  • Hyris

Risavika Havn AS eies av Stavangerregionen Havn IKS, NorSea Group AS og Risavika Eiendom AS. 

Kollektivtransport
Gode bussforbindelser til Sola og Stavanger.

For salg eller utleie:

Tomt til salgs Byggning
til leie
Byggning
til salgs
image
image

Savner du noen? Gi oss beskjed

Kontakt


Ingrid Iversen
Næringssjef 

E-post:
ingrid.iversen[at]sola.kommune.no

Telefon:
+47 992 27 723Tagger


Nyttig informasjon

Reguleringsplan

Mer info


Avstander

Avstander i kart

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47