Skurve

Gjesdal Næringspark Skurve er strategisk plassert ved innfallsportalen til hele Nord-Jæren ved E 39 like sør for kommunesenteret Ålgård.

Gjesdal Næringspark Skurve er strategisk plassert ved innfallsportalen til hele Nord-Jæren ved E 39 like sør for kommunesenteret Ålgård. Området er trafikknutepunkt også for Ryfylke, Sirdal og Jæren. 

I nasjonal transportplan er det lagt inn bygging av firefelts motorvei til Ålgård. Gjesdal Næringspark er et ideelt lokaliseringssted for bedrifter innen logistikk, industri, produksjon og service.

Med utgangspunkt på Skurve kan en drive en effektiv distribusjon til hele regionen. Blant bedrifter som allerede er etablert i området er Asko Rogaland AS (Norgesgruppen), Bama og AS Betong. For alle disse har beliggenhet vært et viktig element. 

Det er lagt ned høy kvalitet i feltet; - fra planfritt kryss med E 39, dobbel sikret vannforsyning med eget høydebasseng, brede interne veier dimensjonert for tungtrafikk, god byggegrunn uten behov for masseutskifting eller peling og et næringsområde som ikke har boliger eller andre etableringer i nærheten som kan gi konflikter i forhold til eksempelvis støy og lys. Hele området er klargjort med nødvendig infrastruktur som vann, avløp, strøm, gass, tele og bredbånd.

 

For salg eller utleie:

Tomt til salgs Byggning
til leie
Byggning
til salgs
image

Savner du noen? Gi oss beskjed

Kontakt


André Andreassen
Næringsansvarlig / controller
Tlf: 51 61 42 29
Mobil: 959 35 246
Send e-postTagger


Nyttig informasjon

Reguleringsplan

Mer info


Avstander

Avstander i kart

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47