Amundrød Næringspark

Svært strategisk plasserte industritomter i næringsområde i vekst. Ligger helt inntil nye E18 på østsiden, 3km nord for avkjøringen til Larvik i et etablert område for nærings- og industrivirksomhet. Amundrød Næringspark ligger midt mellom Larvik og Sandefjord sentrum, 9 km fra torget i begge byene, 12 km fra Larvik Havn med containerterminal og flere daglige avganger til kontinentet og 15 km fra Sandefjord Lufthavn Torp. Dette er i praksis i senter av den nye storregionen Vestfold Telemark med 420 000 innbyggere. 120 km eller 90 minutters biltur fra Oslo.

Det er forventet at reguleringsplanen for området blir vedtatt i Planutvalget i i august 2018 med kommunestyrevedtak så snart som mulig etter dette. Som næringsområde er fokus å etablere logistikk, lager og industrivirksomhet på området i de kommende åra. Området består av 140 daa utbyggbart areal, med mulighet til å bygge 80 000 kvadratmeter næringsbygg fordelt med formål kontor og lager/industri med et maksimalt fotavtrykk på 37 000 kvadratmeter og en maksimal byggehøyde på mellom 11,5 og 17,5 meter. Når området er ferdig utbygd vil det kunne romme opp mot 3 500 arbeidsplasser.

Området grenser til Bergene Holm AS fabrikkanlegg i Larvik med interiørfabrikk, sagbruk og høvleri. 2/3 deler av arealet er helt eller delvis opparbeidet. Det arbeides nå med opparbeidelse av infrastruktur som vei, vann og avløp, samt forsyning av elektrisitet og fiber. Tomtene er grovt definert, men vil bli tilpasset kjøpernes interesse og behov.

Tomtestørrelsene som er definert er mellom 3 og 22 daa, men kan utvides ytterligere ved behov for enda større areal.

Området ligger i en terrassestruktur i et fallende terreng tilsvare E18 ved siden av fra nord mot syd og er godt synlig og gir noe eksponering mot veien. Avkjøring til området er ved Ringdalkrysset med 500 meter sydover langs Fv256 eller ved Bommestad med 4 km nordover langs Fv256.

Timeekspressbussene går har avgang fra Ringdalkrysset i retning Oslo og Kristiansand 500 meter fra området. I tillegg er det halvtimes bussavganger til lokalbusser. Området har middels til god kollektivtilgjengelighet. Det satses stort på muligheter for myke trafikanter og vil bli etablert gang- og sykkelveier igjennom området korresponderende med gang- og sykkelveier til Larvik sentrum og Sandefjord sentrum.

Området egner seg spesielt for lokalisering av logistikkrelatert virksomhet med behov for nærhet til havn, vei og bane. Området eies i dag av Rødbøl AS og Amundrød Syd AS. Disse selskapene eies igjen av Bergene Holm Eiendom AS. Området vil bli utviklet i samarbeid med eiendomsutviklere og sluttbrukere av eiendom ved salg av tomter.

For salg eller utleie:

Tomt til salgs Byggning
til leie
Byggning
til salgs
image

Savner du noen? Gi oss beskjed

KontaktBergene Holm Eiendom AS,
Postboks 2060, Stubberød, 3255 Larvik
ved Morten Riis-Gjertsen
tlf. 92033800
mail: mrg@bergeneholmeiendom.no


Tagger


Nyttig informasjon

Reguleringsplan

Mer info


Avstander

Avstander i kart


Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47