Bergen airport, Flesland

Stavanger lufthavn, Sola

Haugesund Lufthavn, Karmøy

Odda havn

 

Totalt er det 23 392 innbyggjarar i Hardanger. Størst er regionssentra Odda by og Norheimsund/Øystese bygdene.  Hardanger har tungindustri i Odda og Ålvik.  Her er stor kraftproduksjon, med hovudsete i Eidfjord og Odda. 

Hardanger har god tilgang på kraft, mange djupvass kaiar og mykje vatn, og det er reduntant fiber rundt heile fjorden.

Her er har sjukehus, skular og barnehagar og mykje meir.  Reiseliv, fruktnæringa og oppdrett er andre store næringar.

Avstandane til ulik infrastruktur varierar utifrå kvar du er, men me ligg sentralt til på Vestlandet.

Odda Sentrum
Tyssedal
Sandvenhagen - Norheimsund
Eidfjord
Torsnes næringseigedom
Strandebarm - Bakkamarka
Odda Næringspark - Eitrheim
Skare Industriområde
Tyssedal
Jondal
Kinsarvik sentrum