Haugaland næringspark

Med 5000 dekar vil Haugaland næringspark på Gismarvik vil bli en av landets største industriparker med unik beliggenhet i nasjonal sammenheng.

Den ligger sentralt plassert langs aksen E39 mellom Stavanger og Bergen, med litt over en times kjøring fra Stavanger og ca tre timer fra Bergen. Når Rogfast står ferdig i 2023, vil kjøretiden til Stavanger reduseres til 45 minutter. Ny og forbedret trasé langs E 134 til Oslo vil i tillegg forkorte kjøretiden østover betydelig – det samme til Bergen og videre nordover når Hordfast kommer på plass. T- forbindelsen vil medføre at parken også blir liggende på en akse mellom Hydro Karmøy på Håvik og Kårstø-terminalen. Kort avstand til Haugesund Lufthavn.

Næringsparken skal være et foretrukket alternativ for etablering av areal- og energikrevende industri med hovedvekt på petroleumsrelatert virksomhet. Parken har mange kvaliteter som gjør den attraktiv i forhold til nye etableringer.

Havn:

Gismarvik havn er næringsparkens eget havneanlegg. En full utbygging av anlegget ut fra dagens forutsetninger, vil innebære inntil 900 meter kailinje og et totalt lagerareal på rundt 160 dekar. Første fase av havneutbyggingen ble ferdigstilt i 2011 Kaien er dimensjonert for høy belastning.

For salg eller utleie:

Tomt til salgs Byggning
til leie
Byggning
til salgs
image

Savner du noen? Gi oss beskjed

Kontakt
Tagger


Nyttig informasjon

Mer info


Avstander

Avstander i kart

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47