image Sveio


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Sveio:

Tjernagel industriområde

Tjernagel næringsområde kan gi muligheter for både sjø- og landbaserte næringer.

Les mer

Hanaleite Industriområde

Attraktivt næringsområde med økende etterspørsel

Les mer

Sveioåsen (golfpark)

Arealet ligg ved eit livskraftig Sveio sentrum, som for tida opplever stor vekst. Talet nyetableringar i sentrum er aukande, og tilstøytande sentrumsområde som Albatross vil vera i kraftig utviding i åra som kjem. Haugalandet golfpark ligg ved området, det same gjer Albatross spa & konferansesenter med tilhøyrande tenester. Like ved finn ein hovudferdsleårene Fv47 og E39 Haukåskrysset – midt mellom Bergen og Stavanger.

Les mer

Mølstrevåg næringsområde

Mølstrevåg er et veletablert næringsområde med kaianlegg. Samla opparbeidd areal er om lag 75.000 m2. Sum næringsareal er om lag 350.000 m2.

Les mer

Ekrene næringsområde

Ekrene ligger strategisk til for virksomheter med nåværende eller kommende kundegrunnlag på Haugalandet og Sunnhordland

Les mer

Kontakt

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47