image Sauda


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Sauda:

Birkelandsmoen industriområde

Birkelandsmoen ligger om lag 3,5 kilometer nordøst for Sauda sentrum, langs Fv 520.

Les mer

Saudasjøen

I Saudasjøen, ca 3 km sørvest for Sauda sentrum er det et veletablert næringsområde med mekanisk industri, maskinering, glassindustri, elektroinstallasjon m.m.

Les mer

Eramet industri- og kunnskapspark

Eramet Norway Sauda er en del av det franske Eramet-konsernet. Smelteverket har vært svært sentralt i utviklingen av Sauda, og er fremdeles en hjørnesteinsbedrift.

Les mer

Kontakt

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47