image Tysvær


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Tysvær:

Skjoldastraumen

Næringsområdet som ligger sentralt i Skjoldastraumen er ett av flere områder som ligger spredt ut i lokalmiljøene i Tysvær. De som etablerer seg her er fortrinnsvis lokale bedrifter fra indre del av Tysvær. De som er der per i dag driver innenfor bygg, lager, logistikk og entreprenør. Området har innkjørsel fra Straumsvegen. Tomtene blir solgt som byggeklare tomter med tilgang til veg, vann og kloakk. Tomtene ligger i forholdsvis flatt, småkupert terreng. Det er planlagt ny veg inn i området fra nord som vil erstatte eksisterende adkomst fra sør.

Les mer

Frakkagjerd næringsområde

Frakkagjerd næringsområde ligger langs Frakkagjerdvegen på begge sider av E134. Området er under endring og ny reguleringsplan er under utarbeiding. Det planlegges også nytt kryss E134/Frakkagjerdvegen.

Les mer

Odland Næringsområde

Lite næringsområde som ligger mot Haugaland næringspark

Les mer

Aksdal næringspark

Aksdal næringspark i Tysvær kommune ligger sentralt langs E-39 i en av Vestlandets mest aktive regioner.

Les mer

Kontakt

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47