Dusavika næringsområde

Dusavik ligger i Tasta bydel i Stavanger og Randaberg kommune. Området er en av de største oljebasene ved Nordsjøen, og er et viktig knutepunkt for baseaktiviteten langs norskekysten.

Området egner seg spesielt for lokalisering av oljerelatert virksomhet med behov for nærhet til havn og dypvannskai. De største grunneierne i baseområdet er NorSea Group AS og Smedvig Eiendom AS.Det er ca 2558 arbeidsplasser i området (2013).Området tangeres av E39, hovedveien mellom Stavanger og Haugesund/Bergen.

Havn:

Privat havn for bedrifter lokalisert i området. NorSea AS er eier og driftsoperatør. Aktiviteten er relatert til forsyning til offshore installasjoner, samt mobilisering av fartøyer, bunkersleveranser, bulkleveranser, prosjektlaster mv. Totale kailengder på 500 m med dybde 7-13 m. Disponerer mobilkraner, trucker mv. Mottaksanlegg for søppel og slop. Landstrøm. 

Kollektivtransport:

Området har middels til god kollektivtilgjengelighet.

Spesielle forhold:

I gjeldende kommuneplanarbeid i Stavanger er næringsarealet utvidet med ca. 200 daa som skal reguleres til industri- og lagerbedrifter med tilhørende kontorer som kan dokumentere behov for sjørettet beliggenhet eller er energirelatert.

For salg eller utleie:

Tomt til salgs Byggning
til leie
Byggning
til salgs
image
image

Savner du noen? Gi oss beskjed

Kontakt


May Endresen
Næringssjef

E-post:
may.endresen[at]stavanger.kommune.no

Telefon: 
+47 958 13 326
Magne Fjell
Rådmann

+47 915 56 545

magne.fjell@randaberg.kommune.no

 Tagger

Olje og gass
Offshore base

Nyttig informasjon

Reguleringsplan

Mer info


Avstander

Avstander i kart

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47