Jåttavågen

Jåttåvågen - et nærings- og byfornyingsområde ved sjøen og hovedkollektivaksen mellom Stavanger og Sandnes

Området er under byomforming/transformasjon fra industri til en blanding av næring, bolig og senterfunksjoner. Transformasjonsområdet bygges ut i henhold til egen kommunedelplan med konsentrerte byggeområder og åpne grøntdrag imellom. I 2013 var det ca. 5300 arbeidsplasser i området. Det pågår en fortløpende utbygging av kontorbygg. Aker Solution er største kontorbedrift i området med vel 40 000 m² kontorer i første byggetrinn.

Områdeplanen "Jåttåvågen 2", som ble vedtatt i 2012, regulerer andre utbyggingstrinn i området. Denne planen legger til rette for næringsareal/kontor, nærservice, boliger, barnehage og folkebad/svømmeanlegg. Totalt omfatter den et tillatt bruksareal ca. 245 000 m² BRA eksklusiv parkering, hvorav boligdelen utgjør ca. 50 %. Det er avsatt areal for fremtidig folkebad/svømmeanlegg. Planen krever detaljregulering av delfelt før søknad om tiltak.

Kollektivtransport

Jåttåvågen ligger like ved sjøen, sentralt til hovedkollektivaksen mellom Stavanger og Sandnes. Kollektivtilgjengeligheten er meget god med både jernbanestasjon og høyfrekvent busstilbud i området. Videre er det kort avstand til E39.

For salg eller utleie:

Tomt til salgs Byggning
til leie
Byggning
til salgs
image
image

Savner du noen? Gi oss beskjed

Kontakt


May Endresen
Næringssjef

E-post:
may.endresen[at]stavanger.kommune.no

Telefon: 
+47 958 13 326Tagger


Nyttig informasjon

Mer info


Avstander

Avstander i kart

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47