Stavanger sentrum

Stavanger sentrum er et typisk by og regionsenter med mange funksjoner, og er senter for en region med 330 000 innbyggere og fylkessenter for vel 460 000 innbyggere. Som næringsområde består det av det gamle handels- og administrasjonssenteret i indre del, og områdene Bjergsted, Paradis og Urban Sjøfront i nord, sør og øst.

Innenfor et relativt kompakt område finner vi et handelssentrum med småbutikker og flere kjøpesentra, en rekke regionale kulturinstitusjoner og et stort antall hoteller og restauranter. Mer perifert i sentrumsområdet finner vi ytterligere kontor og kulturvirksomheter av offentlig og privat karakter.

Spesielt næringer innen privat og forretningsmessig tjenesteyting er lokalisert her.

Innenfor området er det ca 21 400 arbeidsplasser(2013).

 

Ny kommunedelplan for Stavanger sentrum blirferdig i 2015. Den er basert på kommuneplanens strategi for sentrum:

  • Styrke og utvikle Stavanger sentrum som regionens viktigste senter for handel, offentlig og privat tjenesteyting, kultur, uteliv, opplevelser og som regionens lende arbeidsplassområde.
  •  Ivareta sentrums historiske identitet som sjøfartsby, industriby og trehusby.

Havn
Har flere kaiavsnitt med god dybde. Kaiene er i hovedsak knyttet opp mot persontrafikk, eller er private.  

Kollektivtransport
Sentrum er sentral i byens og regionens kollektivnett. Stavanger stasjon er startpunkt for Sørlandsbanen som går fra Stavanger via Kristiansand til Oslo. Foruten hovedjernbanestasjonen er det også togstopp sør i området(Paradis stasjon). Videre er sentrum utgangspunkt for hurtigbåter til Ryfylke, Haugesund og Bergen.

Spesielle forhold
Dusavik er den nærmeste havnen for lasting og lossing av gods for virksomheter i Stavanger sentrum.

For salg eller utleie:

Tomt til salgs Byggning
til leie
Byggning
til salgs
image
image
image
image

Savner du noen? Gi oss beskjed

Kontakt


May Endresen
Næringssjef

E-post:
may.endresen[at]stavanger.kommune.no

Telefon: 
+47 958 13 326Tagger


Nyttig informasjon

Reguleringsplan

Mer info


Avstander

Avstander i kart

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47