Stavangerregionen / Stavanger / Dusavika næringsområde
description Arealplan multiple_stop Avstander map Kart

Dusavika næringsområde

Dusavik ligger i Tasta bydel i Stavanger og Randaberg kommune. Området er en av de største oljebasene ved Nordsjøen, og er et viktig knutepunkt for baseaktiviteten langs norskekysten.

Området egner seg spesielt for lokalisering av oljerelatert virksomhet med behov for nærhet til havn og dypvannskai. De største grunneierne i baseområdet er NorSea Group AS og Smedvig Eiendom AS.Det er ca 2558 arbeidsplasser i området (2013).Området tangeres av E39, hovedveien mellom Stavanger og Haugesund/Bergen.

Havn:

Privat havn for bedrifter lokalisert i området. NorSea AS er eier og driftsoperatør. Aktiviteten er relatert til forsyning til offshore installasjoner, samt mobilisering av fartøyer, bunkersleveranser, bulkleveranser, prosjektlaster mv. Totale kailengder på 500 m med dybde 7-13 m. Disponerer mobilkraner, trucker mv. Mottaksanlegg for søppel og slop. Landstrøm. 

Kollektivtransport:

Området har middels til god kollektivtilgjengelighet.

Spesielle forhold:

I gjeldende kommuneplanarbeid i Stavanger er næringsarealet utvidet med ca. 200 daa som skal reguleres til industri- og lagerbedrifter med tilhørende kontorer som kan dokumentere behov for sjørettet beliggenhet eller er energirelatert.

Kontakt

Anne Woie
Næringssjef

E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no

Telefon
+47 980 26 909

Tilbydere

map Tomt til salgs apartment Bygning til leie business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.