Stavangerregionen / Stavanger / Jåttåvågen
description Arealplan multiple_stop Avstander map Kart

Jåttåvågen

Jåttåvågen - et nærings- og byfornyingsområde ved sjøen og hovedkollektivaksen mellom Stavanger og Sandnes

Området er under byomforming/transformasjon fra industri til en blanding av næring, bolig og senterfunksjoner. Transformasjonsområdet bygges ut i henhold til egen kommunedelplan med konsentrerte byggeområder og åpne grøntdrag imellom. I 2013 var det ca. 5300 arbeidsplasser i området. Det pågår en fortløpende utbygging av kontorbygg. Aker Solution er største kontorbedrift i området med vel 40 000 m² kontorer i første byggetrinn.

Områdeplanen "Jåttåvågen 2", som ble vedtatt i 2012, regulerer andre utbyggingstrinn i området. Denne planen legger til rette for næringsareal/kontor, nærservice, boliger, barnehage og folkebad/svømmeanlegg. Totalt omfatter den et tillatt bruksareal ca. 245 000 m² BRA eksklusiv parkering, hvorav boligdelen utgjør ca. 50 %. Det er avsatt areal for fremtidig folkebad/svømmeanlegg. Planen krever detaljregulering av delfelt før søknad om tiltak.

Kollektivtransport
Jåttåvågen ligger like ved sjøen, sentralt til hovedkollektivaksen mellom Stavanger og Sandnes. Kollektivtilgjengeligheten er meget god med både jernbanestasjon og høyfrekvent busstilbud i området. Videre er det kort avstand til E39.

Kontakt

Anne Woie
Næringssjef

E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no

Telefon
+47 980 26 909

Tilbydere

map Tomt til salgs apartment Bygning til leie business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.