Siljan

Siljan kommune er en idyllisk landkommne, som kan tilby gode boligtomter, turløyper og gode friluftsmuligheter. Bygdas sentrum har butikker, og offentlige tilbud som er normalt i en kommune.

Holtesletta industriområde er hovedtyngdepunktet for industrietableringer i Siljan kommune.

Området er regulert til kontor, lager og industri. For tiden er det kun restarealer ledige på næringsområdet.

Området ligger ved Fv32 som er hovedferdselsåre gjennom Siljan. Kjøretid 15 min til Skien og 1t 30 min til Oslo.

Det er god kollektivtilgjengelighet til/fra området. (Grenlandekspressen, Nor-way Bussekspress)

Holtesletta er lokaliseringssted for godt etablerte bedrifter som eksempelvis Nicro AS, Fritzøe Skoger AS og flere lokale bedrifter.

or tune your search with the filters:

Selected areas

...
Holtesletta Indus...
Storage and Industry
...
Siljan Centre
Sentrumsfunksjoner

people innbyggere

terrain km2 landareal

Utdanningsprofil ?
Eiendom ?

Ordfører Kjell Abrahamsen Sølverød.
Tlf. 933 01 899

Kommunedirektør Jan Sæthre. Tlf. 901 76 760