Omre

Omre Næringspark ligger langs E-18 mellom Lillesand og Grimstad. Grimstad kommune eier et areal på ca. 650 dekar hvorav 336 dekar er regulert til næring. Resterende arealer på ca. 314 dekar er regulert til vei gjennom området og frem til riksvei 420, rasteplass/bensinstasjon og grønn struktur.

Området er lett tilgjengelig fra E-18 med et 2-plans kryss. Det ligger ytterligere arealer tilknyttet det regulerte området som kan reguleres og utvikles til næringsområde. Tilknyttede områder eies av private grunneiere, men som kan være interessert i å få til en næringsutvikling på hele området. Området er kupert og har masse som kan ha verdi for ulike typer produksjon av stein, sand, asfalt etc. I forbindelse med flatsprenging av området vil masseuttaket kunne brukes til planering og tilrettelegging av næringstomter. 

Spesielle kvaliteter

Området har kort vei til flyplass, det ligger nær Universitet i Grimstad og det er plassert midt i regionen mellom Arendal og Kristiansand. Grimstad er en by med stor satsing på næringsliv og forskning og er i gang med bygging av en Mekatronikk lab ved Universitetet i Grimstad. Det arbeides aktivt med etablering av gründer-virksomheter og Grimstad kommune er aktiv pådriver for å legge til rette for dette.

Contact

Offerers

map Land for sale
apartment Building for sale
business Building for rent