Vestfold / Tønsberg / Kaldnes

Kaldnes

Stort næringsområde sentralt i Tønsberg.

Dette er industriområde ved god beliggenhet, med kai og biladkomst lett tilgjengelig. Kaldnes ligger ca. 15 minutter kjøretid unna E18.

I området på Kaldnes er allerede etablert en rekke bedrifter. Det er også flere ledige tomter, noen bebygget og noen ledige arealer, i fra 2 daa til 40 daa.

1) Kaldnes vest: Næringsformål, attraktivt og sentrumsnært areal som på sikt kan være et aktuelt transformasjonsområde.
Kontakt: Eirik Sunde, Kaldnes Vest

2) Scanrope-tomta: Næringsformål, attraktivt og sentrumsnært areal som på sikt kan være et aktuelt transformasjonsområde.
Kontakt: Næringssjefen, Tønsberg kommune

3) Kaldnes sentrum
Sentrumsformål.  Her er det primært bolig, bevertning og kontor.
Kontakt: Selvaaggruppen, Rune Thommassen

4) Findusområde:
Findus holder til her i dag med produksjonsvirksomhet, men området er satt av til fremtidig boligområde.
Kontakt: Bama eiendom.

Contact

Offerers

map Land for sale
apartment Building for sale
business Building for rent