Stiim Aqua Cluster

name

Stiim Aqua Cluster

location

Latitude
58.933458
Longitude
5.704082

url

https://stiimaquacluster.no/

logo

description

Stiim Aqua Cluster er et sterkt og handlekraftig innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte virksomheter.

Klyngen består av teknologibedrifter fra ulike bransjer, oppdrettere og havbruksrelaterte virksomheter, gründere, kapitalmiljøer og kunnskapsmiljøer.

industry