Bergensregionen / Alver / Galtaråsen ved Isdalstø

Galtaråsen ved Isdalstø

Planområdet er om lag 75 dekar. Av dette om lag 47 dekar avsett til næringsareal. Næringsarealet er delt opp i 4 delfelt. Bruken av området skal vera til lettare industri, kontor og service, samt til utsal i tilknyting til produksjonsverksemd og for handel med plasskrevjande varer.

Planområdet er om lag 75 dekar. Av dette om lag 47 dekar avsett til næringsareal. Det resterande arealet er veg, grønstruktur og friluftsføremål m.m. Næringsarealet er delt opp i 4 delfelt. Bruken av området skal vera til lettare industri, kontor og service, samt til utsal i tilknyting til produksjonsverksemd og for handel med plasskrevjande varer.

Innanfor felta kan det førast opp industri, kontor, varehandel for plasskrevjande varer, handverkverksemd, lagerverksemd, netthandel. Detaljvarehandel er ikkje tillete med unntak av sal som har direkte tilknyting til produksjons-, handverk- eller serviceverksemd. Med plasskrevjande varer meiner ein t.d. forretningar med sal av bilar, motorkjøretøy, lystbåtar, landbruksmaskiner, trelast og andre byggevarer og sal frå planteskule/hagesentra.

Møn Transport er pr feb 2015 i ferd med å få oppført et bygg med 3 seksjoner, hvorav 2 skal være til utleie. Kontaktinfo til Møhn er: kjetil@mon-transport.no.

Anders Haugland AS sitt bygg i Galtaråsen er klar til byggestart i 2015. Bygget vil bestå av en 1 etasje med butikker ca. 300 kvm, 2 etasje til kontor ca. 1000 kvm. Ønskes utleid. Samlet areal er 2 000 kvm. Se mer info med bilder under "Dokumenter."  

Området omfatter også en kommunal tomt på 18 daa (Gnr. 137/ Bnr.761). 

Reguleringsplan
Reguleringsplanen til området kan hentes fra den høyre kolonnen under «Nyttig informasjon».

Ønsker du flere opplysninger på området, kan du også gå inn på «Se Eiendom» nettsiden.

Kontakt

Vidar Totland
Invest in Bergen

+47 959 12 970

vidar@investinbergen.no

 

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.