Bergensregionen / Alver / Mongstad

Mongstad

På Mongstad finnes det nesten 3000 arbeidsplasser og over 100 bedrifter i dag, og området er i stadig vekst. Næringsområdet deles mellom kommunene Alver og Austrheim. Begge kommunene har satt av betydelig med nytt næringsareal, spesielt på østsiden av Litlåsfjellet. Det er også plass til å ta imot flere bedrifter på det eksisterende næringsarealet i begge kommunene. Totalt består området av 7 100 daa.

Sentrale eiendomsaktører på området er: Mongstadbase Eiendom, Equinor, Mongstad Vekst, Mongstad Terminalen og Mongstadkommunene Lindås og Austrheim. Det er også flere andre private tilbydere, ta gjerne kontakt for å vite mer.

Næringsstedet er innenfor en times kjøring fra Bergen.

På Mongstad finnes det nesten 3000 arbeidsplasser og over 100 bedrifter i dag, og området er i stadig vekst. 

Mongstad består av fire utbygde geografiske områder.

1) Forsyningsbasen

2) Mongstad Næringspark

3) Equinor sitt oljeraffineri og tilstøtende virksomheter

4) Mongstadkrysset

 Deler av 3) og hele 4) ligger i Austrheim kommune. 1) og 2) ligger i Alver kommune.

  1. Forsyningsbasen består av industrielle aktører som bedriver logistikk-/transporttjenester, rettet mot offshore olje&gass. Forsyningsbasen og underliggende leverandørindustri er i ferd med å vokse til å bli verdens ledende klynge innenfor offshore olje/gass-markedet.
  2. Mongstad Næringspark består av spredte service- og vedlikeholdsbedrifter innen olje & gass. Her finner man bl.a. et boretårn som kan brukes til kursing, opplæring av personell og testing av utstyr som senere skal brukes offshore 
  3. Equinor driver både raffineri, kraftvarmeverk og råoljeterminal på området. Verdens største testsenter for CCS-teknologi finnes også på Mongstad.
  4. I Mongstadkrysset er det en rekke ulike virksomheter som har sine lokaler, deriblant bedrifter innen mekanikk og bygg

På Mongstad finnes det betydelig med spillvarme, i form av lavtemperatur vann (16-20 grader), til nye industriaktører som måtte ha industriell interesse for å benytte seg av slike innsatsfaktorer til kommersielle anvendelser. Raffineriet har dessuten overskudd av varmt vann (95 grader).

BKK bygger ut nye kraftlinjer Modalen-Mongstad-Kollsnes, og området vil få tilført mer kapasitet i distribusjonsnettet, som kan brukes til ny næringsutvikling.

Det er bygd ut hurtigladestasjon for elbil på Mongstad. Det er også bygd ut naturgass fra Kollsnes til Mongstad. Det finnes også videre detaljhandel, servicevirksomhet, møteromsfasiliteter, taxi-sentral, og ellers det et moderne næringsområde trenger for å være attraktivt.

Begge kommunene har satt av betydelig med nytt næringsareal, spesielt på østsiden av Litlåsfjellet. Det er også plass til å ta imot flere bedrifter på det eksisterende næringsarealet i begge kommunene Flere områder har allerede godkjent reguleringsplan, og det arbeides kontinuerlig med å fremme nye.

Sentrale eiendomsaktører på området er: Mongstadbase Eiendom, Equinor, Mongstad Vekst, Mongstad Terminalen og Mongstadkommunene Lindås og Austrheim. Det er også flere andre private tilbydere, ta gjerne kontakt for å vite mer.

Næringsstedet er innenfor en times kjøring fra Bergen.

Havn
Området har et moderne godkjent ISPS havneanlegg med tilhørende lagerfasiliteter. 

Reguleringsplan
Reguleringsplanen til området kan hentes fra den høyre kolonnen under «Nyttig informasjon».

Ønsker du flere opplysninger på området, kan du også gå inn på "Se Eiendom" nettsiden.

Kontakt

Vidar Totland
Invest in Bergen

+47 959 12 970

vidar@investinbergen.no

 

Tilbydere


map
map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.