Grenland Næringsforening

name

Grenland Næringsforening

location

Latitude
59.199503
Longitude
9.611411
Address
Dir.Smidthsgate 3, Skien

url

Grenland Næringsforening

logo

description

Grenland næringsforening er den felles foreningen for næringslivet i Skien og Porsgrunn. De fremmer interessene til regionens næringsliv i ulike fora og tilrettelegger for felles møteplasser for sine medlemmer.

industry