Grenland / Skien / Skien Nord

Skien Nord

Industriområdet Skien Nord er veletablert med offentlige kontorarbeidsplasser og domineres av jernbanestasjon og Skiens største private industribedrift, ABB.

En god miks av kontorarbeidsplasser, verksted og industrianlegg er etablert i Skien Nord som grenser til Skien sentrum og byens gode service- og kollektivtilbud.

Noen store virksomheter

  • Kontorarbeidsplasser: Fylkesmannen, Agder lagmannsrett, Nedre Telemark Tingrett, Statens Vegvesen og Arbeidstilsynet.
  • Industri: ABB, Skien fjernvarmes flisfyringsanlegg, Caverion og Maxeta.
  • Verksted/jernbane: NSB, oppstillingsplasser for togsett. Mantena, stort verksted for togvedlikehold.

Området utvides med nye oppstillingsspor og økt verkstedkapasitet i forbindelse med åpning av dobbeltspor til Larvik i 2018.

Infrastruktur/kollektiv

  • Veinettet er bra. Det foreligger planer om veiutbedringer.
  • Skien jernbanestasjon med tilknytning til Vest- og Sørlandsbanen. 
  • Gode bussforbindelser, lokalt og regional.

Kontakt

Næringssjef
Monika Lønnebakke

monika.lonnebakke@skien.kommune.no
Tlf. + 47 480 50 316

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.