Søndre Viken / Fredrikstad / Fredrikstad Sentrum

Fredrikstad Sentrum

Fredrikstad vant prisen som Norges mest attraktive sentrum i 2019. Byen har en allsidig handelsnæring og er et populært besøksmål for besøkende fra fjern og nær. Store utviklingsprosjekter i sentrum skaper muligheter for handel og kontorbasert næring.

Fredrikstad sentrum
Fredrikstad blir ofte kalt Plankebyen, et navn som peker tilbake på en lang industrihistorie med trelastindustrien som startet det hele. Byen er hjem til en svært variert industri, bl.a. på det 2 300 mål store industri og havneområdet Øra med Borg havn.

Byen ble anlagt i 1567, og Gamlebyen er Nordens best bevarte festningsby og et populært besøksmål med sine voller, brostensgater, gamle hus og restauranter og kafeer. Byen huser 80 000 patrioter som med stolthet viser frem Gamleby, by-elv med sentrum og byferjer samt kystperlene med Hankø i spissen.

Sentrum er også preget av gammel industristolthet, der det gamle skipsverftsområdet Værste nå vokser frem som en ny bydel som omfatter et av Norges største byutviklingsprosjekter. Byen er knyttet til aksen Oslo – Gøteborg via jernbane som nå utbygges for å korte reisetiden til Oslo til under en time.

Fredrikstad har et godt og variert handels og serveringstilbud, og tiltrekker seg besøkende og handlende fra fjern og nær.

Fredrikstad Næringsforening jobber aktivt for sine medlemsbedrifter med diverse aktiviteter og nettverksbygging. Besøk Næringsforeningen på https://fredrikstad-nf.no/

Kontakt

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.