Søndre Viken / Hvaler / Skjærhalden

Skjærhalden

Skjærhalden er kommunesenteret på Hvaler med ca. 1.000 innbyggere. Kommunesenteret har beholdt sin kystidyll og har et riktig utvalg av restauranter, små butikker og en av Oslofjordens største gjestehavner.

Hvaler
Nasjonalparkkommunen Hvaler er øykommunen med snart 5.000 innbyggere og nesten like mange hytter. Hvaler forbindes ofte med sol og sommer, og store deler av kommunens næringsliv har en vesentlig del av sitt kundegrunnlag i besøkende og hytteeiere. Fiske har alltid vært viktig på Hvaler, og «rek» fra Hvaler er en favoritt hos mange. Hovedhavn for fiskerinæringen er Utgårdskilen, den største fiskerihavnen øst for Lindesnes.

Skjærhalden er kommunesenteret på Hvaler med ca. 1.000 innbyggere. Kommunesenteret har beholdt sin kystidyll og har et riktig utvalg av restauranter, små butikker og en av Oslofjordens største gjestehavner.

Hvaler er svært attraktiv som bosted, men gode lokale skole- og kulturtilbud men samtidig nærhet til det urbane Fredrikstad og timesavgang med buss til Oslo. Kommunen har begrensede arealer for plasskrevende virksomheter/industri og har derfor en uttalt strategisk satsing på å tilrettelegge for mindre bedrifter eller småskala-næring slik næringsstrategien uttrykker det. Fiskeri/havbruk og turist/besøksorienterte næringer er eksempler på næringer det satses på. 

Hvaler har, tross sine naturgitte begrensninger, noen næringsområder med ledig areal, og noen under utvikling. Næringssjef Bjørn Winther Johansen i Hvaler kommune står til disposisjon for informasjon om mulige arealer og etablering på Hvaler. Telefon: 97981439, e-post: bjnjoh@hvaler.kommune.no.

Hvaler kommune:
www.hvaler.kommune.no

Hvaler næringsforening:
https://hvalerforum.no/

Kontakt

Næringssjef Bjørn Winther Johansen

Telefon: 97981439 

e-post: bjnjoh@hvaler.kommune.no.

Hvaler kommune:
www.hvaler.kommune.no

Hvaler næringsforening:
https://hvalerforum.no/

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.