Hvorfor Shoreline valgte Stavanger-regionen

Shoreline gir nettbasert, brukervennlig, verifisert og påvist simuleringsprogramvare og rådgivning for havvindindustrien.

Her er årsakene til at de valgte å etablere et kontor i Stavanger-regionen:

 • Regionen har betydelig offshore-erfaring, og gode ferdigheter er nå tilgjengelig i markedet
 • Et godt nettverk av investorer og offentlige institusjoner for gründere
 • En region som har vært en pioner innen clean tech
 • En god kommunikasjonsinfrastruktur som er godt forbundet med verden på nettet og med gode transportforbindelser
 • En konkurransedyktig pris for kontorer
 • Et internasjonalt miljø
 • Teknologisk kompetanse
 • Norge som helhet, og regionen spesielt, har en lang historie med omfattende maritim erfaring
 • Norge generelt ligger i forkant med teknologi og IT
 • Alle de store internasjonale oljeselskapene er lokalisert her. De transformerer og investerer tungt i ny energi
 • Shorelines løsninger kan også brukes i både oljeindustrien og andre sektorer