Norwegian Smart Care Cluster

name

Norwegian Smart Care Cluster

location

Latitude
58.928575
Longitude
5.705166

url

https://www.smartcarecluster.no/

logo

description

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med over 200 medlemmer. Av medlemsmassen er flesteparten bedrifter, men vi har også 50 kommuner/offentlige aktører som deltakere. Vårt hovedkontor er i Stavanger, med avdelingskontorer i Bergen og Grimstad. Medlemsmassen strekker seg over hele landet, og vi har også medlemmer internasjonalt.

industry