Skurve

Gjesdal Næringspark Skurve er strategisk plassert ved innfallsportalen til hele Nord-Jæren ved E 39 like sør for kommunesenteret Ålgård.

Gjesdal Næringspark Skurve er strategisk plassert ved innfallsportalen til hele Nord-Jæren ved E 39 like sør for kommunesenteret Ålgård. Området er trafikknutepunkt også for Ryfylke, Sirdal og Jæren. 

I nasjonal transportplan er det lagt inn bygging av firefelts motorvei til Ålgård. Gjesdal Næringspark er et ideelt lokaliseringssted for bedrifter innen logistikk, industri, produksjon og service.

Med utgangspunkt på Skurve kan en drive en effektiv distribusjon til hele regionen. Blant bedrifter som allerede er etablert i området er Asko Rogaland AS (Norgesgruppen), Bama og AS Betong. For alle disse har beliggenhet vært et viktig element. 

Det er lagt ned høy kvalitet i feltet; - fra planfritt kryss med E 39, dobbel sikret vannforsyning med eget høydebasseng, brede interne veier dimensjonert for tungtrafikk, god byggegrunn uten behov for masseutskifting eller peling og et næringsområde som ikke har boliger eller andre etableringer i nærheten som kan gi konflikter i forhold til eksempelvis støy og lys. Hele området er klargjort med nødvendig infrastruktur som vann, avløp, strøm, gass, tele og bredbånd.

Kontakt

Tilbydere


map
map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.