Forus

Forus næringsområde er det største næringsområdet i regionen, og et av de største sammenhengende næringsområdene i Norge.

Det ligger i skjæringspunktet mellom kommunegrensene til Stavanger, Sandnes og Sola. Vel 2500 ulike virksomheter er i dag etablert på Forus med til sammen 45 000 medarbeidere (2013). Statoil har sitt hovedkontor i området. Videre er mange handelsvirksomheter rettet mot et regionalt marked lokalisert her.  Området er allsidig med arealer avsatt til kontor-, handel-, lager- og industriformål. Kort avstand til Sola flyplass. Det går 4-felts motorvei (E39) gjennom området.  Den største eiendomsaktøren i området er Forus Næringspark AS. Tomteutviklingsselskapet er eid av Sandnes, Sola og Stavanger kommune. 

Havn
Privat kaianlegg i øst.

Kollektivtransport
I østre deler er det meget god kollektivdekning, med kort avstand til Stavanger og Sandnes sentrum. Deler av de vestre områdene har mindre god tilgjengelighet til kollektivtransport.Jernbanestasjon øst i området.

Kontakt

Anne Woie
Næringssjef

E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no

Telefon
+47 980 26 909

Tilbydere


map

business

apartment

map

apartment
map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.