Stavangerregionen / Stavanger / Stavanger sentrum

Stavanger sentrum

Stavanger sentrum er et typisk by og regionsenter med mange funksjoner, og er senter for en region med 330 000 innbyggere og fylkessenter for vel 460 000 innbyggere. Som næringsområde består det av det gamle handels- og administrasjonssenteret i indre del, og områdene Bjergsted, Paradis og Urban Sjøfront i nord, sør og øst.

Innenfor et relativt kompakt område finner vi et handelssentrum med småbutikker og flere kjøpesentra, en rekke regionale kulturinstitusjoner og et stort antall hoteller og restauranter. Mer perifert i sentrumsområdet finner vi ytterligere kontor og kulturvirksomheter av offentlig og privat karakter.

Spesielt næringer innen privat og forretningsmessig tjenesteyting er lokalisert her. Innenfor området er det ca 21 400 arbeidsplasser(2013).

Ny kommunedelplan for Stavanger sentrum blirferdig i 2015. Den er basert på kommuneplanens strategi for sentrum:

Styrke og utvikle Stavanger sentrum som regionens viktigste senter for handel, offentlig og privat tjenesteyting, kultur, uteliv, opplevelser og som regionens lende arbeidsplassområde.
 Ivareta sentrums historiske identitet som sjøfartsby, industriby og trehusby.

Havn
Har flere kaiavsnitt med god dybde. Kaiene er i hovedsak knyttet opp mot persontrafikk, eller er private.  

Kollektivtransport
Sentrum er sentral i byens og regionens kollektivnett. Stavanger stasjon er startpunkt for Sørlandsbanen som går fra Stavanger via Kristiansand til Oslo. Foruten hovedjernbanestasjonen er det også togstopp sør i området(Paradis stasjon). Videre er sentrum utgangspunkt for hurtigbåter til Ryfylke, Haugesund og Bergen.

Spesielle forhold
Dusavik er den nærmeste havnen for lasting og lossing av gods for virksomheter i Stavanger sentrum.

Kontakt

Anne Woie
Næringssjef

E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no

Telefon
+47 980 26 909

Tilbydere


map

apartment

apartment

apartment
map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.