Vestfold / Færder / Borgheim Syd

Borgheim Syd

Borgheim Syd ligger rett ved tettstedssentrumet Borgheim på Nøtterøy. Lett tilgjengelig område cirka 20 minutter utenfor Tønsberg sentrum.

Det ledige området er ca 54 daa. Det er per i dag ikke regulert til næring, men reguleringsprosess er igangsatt.

Kontakt

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.